pertrinti

pertrinti
pértrinti tr. ; SD1141 1. N, KI320, NdŽ trinant per sietelį sumaigyti, paversti vientisa mase: Gaminant vaisių tyres, žaliava pértrinama 1. Uogoms pertrinti vartojami tankesni sieteliai – dažniausiai ašutiniai . Pomidorai nuplikomi, nulupami ir pertrinami per sietelį . 2. SD298, N perpjauti (pjūklu), perdildyti: Partrinu Sut. | refl. tr. NdŽ. 3. NdŽ perleidus, pervarius per ką sugrūsti, susmulkinti, sumalti: Durpės gerai pertrinamos valcine hidrolizės mašina . Krumpliaračių varomi du voliukai pertrindavo ant jų (valcų) dedamą ir vandeniu laistomą molį . Po atrajojimo į knygenas patekęs maistas raukšlių galutinai pertrinamas LTEV581. Kap kas jų (grybų) daug prisdžiovina, tai pamerkia ir per mašinką (mėsmalę) pértrina Kpč. 4. pratrinti, prakiurinti, pradilinti: Pártrynei kiaurai drabužį J. Partrýniau rūbus bevilkėdamas Š. 5. NdŽ iš naujo pervynioti (šeivą): Jeigut užgriuvo šeiva, pártrink naujai Rs. 6. NdŽ dar kartą, iš naujo sutrinti, sumaigyti. 7. refl. NdŽ, Up praslampinėti, prasivalkioti: Papastogiais pársitrina, o darbo neemas Šts. \ trinti; aptrinti; atitrinti; datrinti; įtrinti; ištrinti; nutrinti; patrinti; parsitrinti; pertrinti; pietrinti; pratrinti; pritrinti; raztrinti; sutrinti; užtrinti

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Нужен реферат?

Look at other dictionaries:

  • pertrinti — pértrinti vksm. Išvi̇̀rus džiovi̇̀ntus grybùs pértrinti per mė̃smalę, su mė̃smale …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • pertrynimas — sm. (1) PolŽ1206; Ser 1. → pertrinti 2: Partrynimas Sut. | refl. NdŽ. 2. → pertrinti 3: Pertrynimo mašiną sudaro sietinis būgnas su apgaubu rš. 3. refl. NdŽ → pertrinti 7 (refl.) …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • aptrinti — aptrìnti, àptrina, aptrynė tr. K, Š, Rtr, NdŽ, KŽ; MŽ, LL194 1. N kuo nors kiek patrinti, pabrūžinti: Aptrydavo su tuo akmenaičiu, ir neskaudėdavo smilkminiai Pgg. Karpą reik su silkės akimis aptrinti ir tas akis po ugnies pamesti, tad, sako,… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • atitrinti — atitrìnti, atìtrina, atitrynė tr. KŽ, DŽ1, atatrìnti Š, Žl; RtŽ trinant atgaivinti: Atitrynė, dar atgaivino brolį Dr. Ta buvo nuslabnėjusi, stingo čia žemėn – Kazė tik beatitrynė Trk. Sako, vieną dieną buvo nublogęs, subėgo i Norkų šeimyna,… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • datrinti — ×datrìnti, dàtrina, datrynė (hibr.) tr. 1. privarginti, nukamuoti: Man ir dàtrina tie darbai Ds. 2. įkyrėti priekaištais, užgraužti: Datrynė ana visus LTR(Ds). trinti; aptrinti; atitrinti; datrinti; įtrinti; ištri …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • ištrinti — ištrìnti, ištrìna (ìštrena), ištrynė tr. K, Š, Rtr, KŽ; Q63, R, MŽ, M, L 1. Klt trinant ištepti: Svogūnu ìštrini duonkubilį, ka skonis jau būtų Šln. Akmenim diečką kopūstam iššutina, medum ìštrina Klt. Ištrìnti grindis vašku DŽ1. Degutu… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • koštuvas — koštùvas sm. (2) K, Km, koštuvas (1) Lnkv, Grž; Sut tam tikras su sieteliu indas ar skarulys kam nors košti, filtras: Prakiuro koštùvas Šl. Pieno koštùvas DŽ. Alaus koštùvas DŽ. Pomidorus per koštuvą pertrinti į padažą rš. | Dujokaukė… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • nutrinti — nutrìnti, nùtrina, nutrynė K, Š, Rtr, KŽ; H153, R9, MŽ11, Sut, N, M, L 1. tr. BŽ191 kuo nors trinant nuvalyti, nušluostyti, nusausinti, nušveisti: Nutrìnk lentą, suolą DŽ. Kiek kartų buvo sakyta – po pamokų švariai nutrinti lentą! K.Saj.… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • parsitrinti — parsitrìnti, parsìtrina, parsitrynė sunkiai parvažiuoti, parslinkti: Vos ne vos parsitryniau namo tokia drengačia Rod. trinti; aptrinti; atitrinti; datrinti; įtrinti; ištrinti; nutrinti; patrinti; parsitrinti; pertrinti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • patrinti — patrìnti, pàtrina, patrynė Rtr, NdŽ, DŽ1 1. tr. SD258, Sut, N, LL151, Š, KŽ spaudžiant kuo nors pabrūžinti: Pàtrini [česnakais] tuos kumpius, tai vis gardesniai būva Alz. Pàtrena [gintarą], i kimba popieriukai Užv. Tokiuo [stebuklu yra]… …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”